czwartek, 21 maj 2015 05:48

Wykonano przyłącza energetyczne do kolejnych działek

Zakończono prace związane z przyłączeniem kolejnych działek do sieci energetycznej. Tym samym są one już wyposażone w komplet dostępnych na Osiedlu mediów. Dodatkowo, równolegle z wykonywaniem sieci energetycznej, została ułożona kanalizacja teletechniczna, która umożliwi w przyszłości łatwy montaż instalacji teletechnicznych (internet, telefon) oraz instalacja oświetlenia ulicznego. 

 

Galeria - po zakończeniu robót:

 

 

Galeria - w trakcie robót: