piątek, 20 luty 2015 16:46

Rozbudowujemy drogi osiedlowe

Przystąpiliśmy do dalszej rozbudowy dróg osiedlowych. 

 

 

Przygotowujemy drogi dojazdowe do działek, które zostaną oddane do sprzedaży w drugim etapie inwestycji. Działki zostały już geodezyjnie wyodrębnione, wykonano także sieć wodociągową wraz z przyłączami w ich obrębie.

W kwietniu bieżącego roku planujemy rozbudowę sieci elektroenergetycznej, wtedy to udostęnimy do sprzedaży drugi etap inwestycji.