wtorek, 22 lipiec 2014 11:24

Zakaz wstępu i kąpieli

WSTEP WZBRONIONY 

 

W związku z dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców prowadzoną inwestycją budowy zaplecza rekreacyjnego Osiedla Kociołki prosimy o zachowanie szczególnej rozwagi i ostrożności do czasu jej ukończenia.

Teren ten jest aktualnie niebezpieczny ze względu na prowadzone tam wykopy i powstałe w związku z tym zbiorniki wodne o niekontrolowanej głębokości i niezagęszczonej strukturze dna. Ostrzegamy o niebezpieczeństwie szczególnie osoby, które już teraz traktują ten teren jako kąpielisko dla siebie i swoich rodzin.

Do czasu ukończenia prac wydobywczych i rekultywacji terenu do docelowego kształtu i przeznaczenia zakazuje się wstępu, w szczególności zaś kąpieli na tym terenie.