Działka 86/18 – teren działalności usługowej

Niezabudowana działka przeznaczona pod działalność usługową, zlokalizowana na terenach wiejskich jednak tylko kilka kilometrów od miasta powiatowego -Czarnkowa (województwo wielkopolskie), na trasie Czarnków-Piła (droga wojewódzka nr 182), na skraju nowowybudowanego osiedla domów jednorodzinnych – Osiedle Kociołki.

Idealne miejsce prowadzenia działalności usługowej np. centrum logistyczno-magazynowe.

 

WARUNKI ZABUDOWY

(najważniejsze zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

 • dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem elektrowni wiatrowych;
 • dopuszczenie lokalizacji budynków usługowych, garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych, portierni;
 • dopuszczenie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków;
 • dopuszczenie budowy dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych, placów manewrowych;
 • wysokość zabudowy:
  – budynku usługowego: nie więcej niż 10 m.;
  – budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego, portierni: nie więcej niż 6,5 m;
 • Liczba kondygnacji nadziemnych:
  – budynku usługowego: nie więcej niż 10 m.;
  – budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego, portierni: nie więcej niż 6,5 m;
  – budynku usługowego: do 2;
  – budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego, portierni: 1;
 • geometrię dachów: dachy płaskie, dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych, dachy wielospadowe;
 • nachylenie połaci dachowych: do 30 stopni;

 

ZALETY LOKALIZACJI 

 • dobra komunikacja:
  – 5 km od Czarnkowa
  – 25 km od Piły
  – bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 182
  – dwa niezależne wjazdy z dróg gminnych
 • bliskie sąsiedztwo osiedla domów jednorodzinnych
 • dostęp do podstawowych mediów, w tym:
 • – sieć wodociągowa na terenie działki
  – sieć energetyczna (trafostacja) w bezpośrednim sąsiedztwie
  – sieć telekomunikacyjna w pasie przyległej drogi, przy granicy nieruchomości
  – sieć gazowa w granicy nieruchomości
  (wymagane indywidualne uzgodnienia z gestorem sieci)

   

  DODATKOWE ZALETY USPRAWNIAJĄCE REALIZACJĘ INWESTYCJI 

  • aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jasno precyzujący przeznaczenie nieruchomości pod usługi (Uchwała Rady Gminy Czarnków nr XLIX/423/2014 z dnia 25 września 2014 roku);
  • aktualne badania geologiczne potwierdzające niski poziom wód gruntowych i dogodne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
  • korzystne, płaskie ukształtowanie terenu niewymagające żadnych dodatkowych robót niwelacyjnych – V klasa bonitacji;
  • niezbędne media w granicach nieruchomości;
  • bezpośredni dostęp do nieruchomości z istniejących dróg;
  • duża powierzchnia nieruchomości pozwalająca na realizację rozległych przedsięwzięć i ewentualny ich rozwój;
  • dopuszczenie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (za wyjątkiem elektrowni wiatrowych);
  • teren wyłączony z jakiejkolwiek dodatkowej ochrony przyrodniczej, w tym z obszaru NATURA 2000.

Cena

w przygotowaniu

 

Podstawowe dane
powierzchnia działki 21.352,00 m2
położenie Brzeźno, gmina Czarnków,
Wielkopolska
przeznaczenie  działalność usługowa
Propozycja zagospodarowania
CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE

1. powierzchnia terenu 21.352,00 m2
2. powierzchnia zabudowana 4.763,00 m2
3. powierzchnia utwardzona 6.057,00 m2
4. powierzchnia biologicznie czynna 10.532,00 m2

 
WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. hala magazynowa 4.358,00 m2
2. budynek biurowy 390,00 m2
3. portiernia 15,00 m2
4. plac manewrowy
5. plac składowania  
6. powierzchnia biologicznie czynna 3.531,00 m2
7. oczyszczalnia ścieków

 

et|icon_download|

Do pobrania

Dane kontaktowe

Odpowiemy na Twoje pytanie

b3lineicon|b3icon-house||House

Biuro

Sarbka 2
64-700 Czarnków

b3lineicon|b3icon-clock||Clock

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
07:00 – 15:00

b3lineicon|b3icon-comments||Comments
b3lineicon|b3icon-phone||Phone

14 + 7 =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!