Działka 348

Niezabudowana działka przeznaczona pod działalność usługową, zlokalizowana na terenach wiejskich jednak tylko kilka kilometrów od miasta powiatowego -Czarnkowa (województwo wielkopolskie), na trasie Czarnków-Piła (droga wojewódzka nr 182), na skraju nowobudowanego osiedla domów jednorodzinnych – Osiedle Kociołki.

Idealne miejsce prowadzenia działalności usługowej np. centrum sprzedaży i serwisu maszyn rolniczych.

 

WARUNKI ZABUDOWY

(najważniejsze zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

 • dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem elektrowni wiatrowych;
 • dopuszczenie lokalizacji budynków usługowych, garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych, portierni;
 • dopuszczenie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków;
 • dopuszczenie budowy dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych, placów manewrowych;
 • wysokość zabudowy:
 •           – budynku usługowego: nie więcej niż 10 m.;
            – budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego, portierni: nie więcej niż 6,5 m;

 • Liczba kondygnacji nadziemnych:
 •          – budynku usługowego: do 2;
           – budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego, portierni: 1;

 • geometrię dachów: dachy płaskie, dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych, dachy wielospadowe;
 • nachylenie połaci dachowych: do 30 stopni;

 

ZALETY LOKALIZACJI

 • dobra komunikacja:
 •           – 5 km od Czarnkowa
            – 25 km od Piły
            – bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 182
            – dwa niezależne wjazdy z dróg gminnych

 • bliskie sąsiedztwo osiedla domów jednorodzinnych
 • dostęp do podstawowych mediów, w tym: 
 •           – sieć wodociągowa na terenie działki
            – sieć energetyczna (trafostacja) w bezpośrednim sąsiedztwie
            – sieć telekomunikacyjna w pasie przyległej drogi, przy granicy nieruchomości
            – sieć gazowa w granicy nieruchomości
              (wymagane indywidualne uzgodnienia z gestorem sieci)

 

DODATKOWE ZALETY USPRAWNIAJĄCE REALIZACJĘ INWESTYCJI

 • aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jasno precyzujący przeznaczenie nieruchomości pod usługi (Uchwała Rady Gminy Czarnków nr XLIX/423/2014 z dnia 25 września 2014 roku);
 • aktualne badania geologiczne potwierdzające niski poziom wód gruntowych i dogodne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • korzystne, płaskie ukształtowanie terenu niewymagające żadnych dodatkowych robót niwelacyjnych – V klasa bonitacji;
 • niezbędne media w granicach nieruchomości;
 • bezpośredni dostęp do nieruchomości z istniejących dróg;
 • duża powierzchnia nieruchomości pozwalająca na realizację rozległych przedsięwzięć i ewentualny ich rozwój;
 • dopuszczenie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (za wyjątkiem elektrowni wiatrowych);
 • teren wyłączony z jakiejkolwiek dodatkowej ochrony przyrodniczej, w tym z obszaru NATURA 2000.

  Cena

  w przygotowaniu

   

  Podstawowe dane
  powierzchnia działki 10.043,00 m2
  położenie Brzeźno, gmina Czarnków,
  Wielkopolska
  przeznaczenie  działalność usługowa
  Propozycja zagospodarowania

  CENTRUM SPRZEDAŻY I SERWISU MASZYN ROLNICZYCH

  1. powierzchnia terenu 10.043,00 m2
  2. powierzchnia zabudowana 2.660,00 m2
  3. powierzchnia utwardzona 2.040,00 m2
  4. powierzchnia biologicznie czynna 5.432,00 m2

  WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  1. wiata wystawowa 535,00 m2
  2. budynek serwisu z magazynem części i sprzętu rolniczego 1.430,00 m2
  3. budynek salonu sprzedaży z biurami administracji 680,00 m2
  4. portiernia 15,00 m2
  5. plac manewrowy  
  6. powierzchnia biologicznie czynna 5.432,00 m2
  7. oczyszczalnia ścieków  

   

  et|icon_download|

  Do pobrania

  Dane kontaktowe

  Odpowiemy na Twoje pytanie

  b3lineicon|b3icon-house||House

  Biuro

  Sarbka 2
  64-700 Czarnków

  b3lineicon|b3icon-clock||Clock

  Godziny otwarcia

  poniedziałek – piątek
  07:00 – 15:00

  b3lineicon|b3icon-comments||Comments
  b3lineicon|b3icon-phone||Phone

  Telefon

  67 255 12 01
  515 129 287
  664 426 301
  502 125 513

  14 + 5 =

  Szybki kontakt!
  +
  Wyślij!